November 8, 2010

Sekiranya aku punya cukup wang lebihan.

Aku mahu ini.


No comments: